GEODETICKÉ SLUŽBY

Geometrický plán na mieru
Vytýčenie hranice pozemku a stavby
Polohopis a výškopis
Geometrické zameranie stavieb
Inžiniering a katastrálny servis
Ostatné geodetické služby

Referencie od podnikov

Naše projekty

Spolupracovali sme s nasledujúcimi podnikmi:

Sabinov - Milk Agro, Sanas, Hesta, Kowab, Mastaf, Dostaf, Agrokombinát Torysa

Logo Milk AgroLogo SanasHesta logoLogo KowabMastaf logo

Lipany - Goma elektro, Team Industries, Libet, Machajan

7ee14f2e592d4642ac0177a4289ce8c5.png8a03605aad2241809478aeea1dc9512d.pngLibet logo

Prešov - Pola, Hurka

pola logoHurka logo

Šarišské Michaľany - Imuna Pharm

Imuna logo

Nová Ľubovňa - Calendula

Calendula logo

GEODUS SABINOV a PREŠOV

Ponúkame Vám geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie. Našou snahou je Vaša spokojnosť. Zákazníkovi ponúkame komplexné riešenia v oblasti geodézie.

VIAC INFO

Kontakt

GEODUS, s.r.o.
Námestie slobody 79
083 01 Sabinov

0905 946 366
051/45 25 154
geodus.sb@gmail.com
Nájsť na mape