GEODETICKÉ SLUŽBY

Geometrický plán na mieru
Vytýčenie hranice pozemku a stavby
Polohopis a výškopis
Geometrické zameranie stavieb
Inžiniering a katastrálny servis
Ostatné geodetické služby

Kontakt

Ing. Pavol Dulín, autorizovaný geodet - 0905 946 366
Ján Strelec, geodet - 0907 589 847

Sabinov:

GEODUS, s.r.o.

Námestie slobody č. 79
Sabinov
083 01

051/45 25 154
geodus.sb@gmail.com

IČO: 36504441
DIČ: 2021985900

GEODUS SABINOV a PREŠOV

Ponúkame Vám geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie. Našou snahou je Vaša spokojnosť. Zákazníkovi ponúkame komplexné riešenia v oblasti geodézie.

VIAC INFO

Kontakt

GEODUS, s.r.o.
Námestie slobody 79
083 01 Sabinov

0905 946 366
051/45 25 154
geodus.sb@gmail.com
Nájsť na mape