GEODETICKÉ SLUŽBY

Geometrický plán na mieru
Vytýčenie hranice pozemku a stavby
Polohopis a výškopis
Geometrické zameranie stavieb
Inžiniering a katastrálny servis
Ostatné geodetické služby

Polohopis a výškopis

Vlásočnicová mapa terénu - výškopis a polohopisPolohopisný a výškopisný plán (polohopis a výškopis) je dôležitý dokument pre projektantov pri správnom plánovaní objektov v teréne, teda ich polohu a výšku. Umožňuje zaznamenať sklon terénu a spôsob umiestnenia inžinierskych sietí.

Výsledkom je detailný mapový podklad (nazývaný tiež aj účelová mapa) s vrstevnicami, teda krivkami, ktoré znázorňujú sklon terénu a objektami na pozemku. Umožňuje tiež porovnať hranicu pozemku či zodpovedá právnemu stavu.

Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.

GEODUS SABINOV a PREŠOV

Ponúkame Vám geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie. Našou snahou je Vaša spokojnosť. Zákazníkovi ponúkame komplexné riešenia v oblasti geodézie.

VIAC INFO

Kontakt

GEODUS, s.r.o.
Námestie slobody 79
083 01 Sabinov

0905 946 366
051/45 25 154
geodus.sb@gmail.com
Nájsť na mape