GEODETICKÉ SLUŽBY

Geometrický plán na mieru
Vytýčenie hranice pozemku a stavby
Polohopis a výškopis
Geometrické zameranie stavieb
Inžiniering a katastrálny servis
Ostatné geodetické služby

FAQ

Pripravili sme si pre Vás prehľad otázok a odpovedí, ktoré našich klientov najviac zaujímajú:

Chcete si zameniť so susedom časť pozemku, prípadne ho rozšíriť alebo zmenšiť?

Vytvoríme Vám geometrický plán podľa vašich požiadaviek a radi Vám pomôžeme s návrhom na vklad pre kataster nehnuteľností.

Máte pozemok, ktorý nie je majetkoprávne vysporiadaný?

Ak Váš pozemok nie je zapísaný na liste vlastníctva v katastri vieme to pre Vás vykonať. Vyhotovíme Vám geometrický plán na určenie vlastníckych práv a postaráme sa o zápis na katastri.

Máte pozemky a neviete kde sa nachádzajú?

Vytvoríme Vám grafickú identifikáciu pozemkov na komerčných mapách, ktoré Vám pomôžu určiť v akej oblasti sa Váš pozemok nachádza a ak sa rozhodnete pozemok využívať radi Vám na ňom vytýčime hranice a vypracujeme protokol o vytýčení hraníc.

Máte pocit, že sused postavil plot nesprávne, zasahujúc do Vášho pozemku?

Vzniknutú situáciu zameriame a vyhodnotíme skutočný stav, porovnaním s právnym stavom a prekonzultujeme Vaše možnosti.

Potrebujete si zabezpečiť prístup cez cudzie pozemky?

Pomôžeme Vám s uvalením vecného bremena a riešením situácie. Každý prípad je v tomto jedinečný.

Staviate alebo sa chystáte stavať rodinný dom ?

Ponúkame Vám komplexné portfólio geodeta a to od výškového a polohového zamerania objektov na pozemku cez vyznačenie hraníc pozemku až po plánovanie inžinierskych sietí, pričom všetko kontrolujeme priamo v teréne. Vieme Vám pomôcť pri umiestnení stavby na vašom pozemku, s dokumentmi potrebnými pre kolaudáciu a inou byrokraciou. Ak sa rozhodnete pre nás ponúkame Vám okrem našej kvality aj bezplatné poradenstvo a zvýhodnené balíky služieb.

Chystáte sa kolaudovať?

Postaráme sa o všetky dokumenty potrebné ku kolaudácii. Na zápis do katastra nehnuteľností budete potrebovať kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o pridelení súpisného čísla a geometrický plán. Ak stavba v katastri už je zapísaná ako rozostavaná, stačí k žiadosti priložiť len čestné vyhlásenie o tom, že pôdorys a rozmery stavby neboli zmenené.

Vaša stará stavba nie je zapísaná na liste vlastníctva?

Tento problém môže trápiť žiadateľov o hypotekárny úver, pri ktorom je potrebná zábezpeka - nehnuteľnosť. Poskytneme Vám poradenstvo ako postupovať v tomto prípade a po vyhotovení všetkých dokumentov aj zabezpečíme zápis do katastra.

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nás kontaktovať.

GEODUS SABINOV a PREŠOV

Ponúkame Vám geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie. Našou snahou je Vaša spokojnosť. Zákazníkovi ponúkame komplexné riešenia v oblasti geodézie.

VIAC INFO

Kontakt

GEODUS, s.r.o.
Námestie slobody 79
083 01 Sabinov

0905 946 366
051/45 25 154
geodus.sb@gmail.com
Nájsť na mape