GEODETICKÉ SLUŽBY

Geometrický plán na mieru
Vytýčenie hranice pozemku a stavby
Polohopis a výškopis
Geometrické zameranie stavieb
Inžiniering a katastrálny servis
Ostatné geodetické služby

Dokumenty

ZÁZNAMY O KONTROLE A OPRÁVNENIE O GEODETICKEJ ČINNOSTI

V súlade so zákonom a predpismi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR vykonávame všetky naše geodetické práce a taktiež sme členmi Komory geodetov a kartografov.

Autorizácia geodeta

6346fc6d191c4c6fa87b375975e5fd6d.jpg


GEODUS SABINOV a PREŠOV

Ponúkame Vám geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie. Našou snahou je Vaša spokojnosť. Zákazníkovi ponúkame komplexné riešenia v oblasti geodézie.

VIAC INFO

Kontakt

GEODUS, s.r.o.
Námestie slobody 79
083 01 Sabinov

0905 946 366
051/45 25 154
geodus.sb@gmail.com
Nájsť na mape