GEODETICKÉ SLUŽBY

Geometrický plán na mieru
Vytýčenie hranice pozemku a stavby
Polohopis a výškopis
Geometrické zameranie stavieb
Inžiniering a katastrálny servis
Ostatné geodetické služby

Geometrický plán

Geometrický plán

Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a ďalších listín, môže slúžiť aj na zápis zmeny údajov katastra nehnuteľností.

Geometrický plán je dôležitým dokumentom pri kolaudácii novostavby, pri žiadosti o hypotéku v banke, pri podaní žiadosti na kataster a pod. U nás Vám geometrický plán vytvoria skúsení geodeti s dlhoročnými skúsenosťami.

Kedy je potrebný geometrický plán?
 • Pri zlúčení nehnuteľností
 • Pri úpravách hranice nehnuteľností
 • Pri určení vlastníckych práv na nehnuteľnosť
 • Na zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby
 • Na priznanie práv k časti nehnuteľnosti
 • Na vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom a lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností
 • Na zlúčenie nehnuteľností
 • Na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
 • Na zmenu druhu pozemku
 • Na uvalenie vecného bremena
 • Na vyznačenie duplicitného vlastníctva pozemku

Po zameraní a vyhotovení geodetického plánu ho okolkujeme. Neskôr ho podáme na Katastrálny úrad SR a po overení Vám ho doručíme minimálne v troch kópiách. Všetky úkony sú zahrnuté v cene.

Pre bezplatnú konzultáciu alebo objednávku nás kontaktujte.GEODUS SABINOV a PREŠOV

Ponúkame Vám geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie. Našou snahou je Vaša spokojnosť. Zákazníkovi ponúkame komplexné riešenia v oblasti geodézie.

VIAC INFO

Kontakt

GEODUS, s.r.o.
Námestie slobody 79
083 01 Sabinov

0905 946 366
051/45 25 154
geodus.sb@gmail.com
Nájsť na mape