GEODETICKÉ SLUŽBY

Geometrický plán na mieru
Vytýčenie hranice pozemku a stavby
Polohopis a výškopis
Geometrické zameranie stavieb
Inžiniering a katastrálny servis
Ostatné geodetické služby

Vytýčenie hranice pozemku a stavby

Vytýčenie hranice pozemku či stavbyVytýčenie hranice pozemku je úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov pozemku či inej hranice, ktoré vyjadrujú vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade. Podľa podkladov sa s vysokou presnosťou vyznačia hranice pozemku použitím najmodernejších navigačných prístrojov, ktoré následne označíme napr. kolíkmi. Presné vytýčenie hraníc pozemku Vám môže pomôcť pri ochrane vlastníckych práv pozemku alebo pri stavbe oplotenia.

Okrem vymerania hraníc v teréne Vám poskytneme aj dodatočné služby v cene ako napr. protokol o vytýčení hraníc pozemku, vytyčovací náčrt, zoznam súradníc bodov, autorizačné overenie a podanie dokumentov do katastra nehnuteľností a zaplatenie správnych poplatkov.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

GEODUS SABINOV a PREŠOV

Ponúkame Vám geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie. Našou snahou je Vaša spokojnosť. Zákazníkovi ponúkame komplexné riešenia v oblasti geodézie.

VIAC INFO

Kontakt

GEODUS, s.r.o.
Námestie slobody 79
083 01 Sabinov

0905 946 366
051/45 25 154
geodus.sb@gmail.com
Nájsť na mape